پیام صوتی شاهزاده رضا پهلوی . «درد ایرانیان کرامت از دست رفته است نه فقط قیمت بنزین»

[فقط اعضای سایت میتوانند لینکها را مشاهده کنند. ]