تالارهای سکسی Adult Forums +18


ورود افراد زیر هجده سال به تاپیکهای سکسی ممنوع می باشد.
قرار دادن هر گونه عکس و یا فیلم سکسی کودکان (زیر ۱۸ - هجده - سال) ممنوع است. و در صورت مشاهده با كاربر متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
ارسال هر گونه فایل سکس با حیوانات ممنوع می باشد.
بحث سكسی با محارم فقط می تواند در قالب داستان و یا خاطره بیان شود و ارسال پست های دیگر در این مورد برای بحث و نظرسنجی ممنوع می باشد.
گذاشتن هر گونه عکس خانوادگی و غیر سکسی در انجمن ممنوع می باشد.